هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
چاماسرئوس
Chamaecereus
Cactaceae
زهکشی شده
سایه جزئی
نامشخص
متوسط
چاماسرئوس

کاکتوس چاماسرئوس
بومی منطقهبخشهای غربی کشور آرژانتین
مشخصات مورفولوژیگیاهی ستون مانند ، پاکوتاه و خیلی نرم ، با شمار فراوانی ساقه های کوتاه و شاخه های فراوان (همانند خوشه های درهم و انبوه) می باشد . رنگ ساقه ها سبز روشن و به قطر ١.٥ تا ٢.٥ سانتیمتر و با درازای ٥ تا ٧.٥ سانتیمتر که گاه تا ٣٠ ساتیمتر نیز رشد می کند . ساقه ها دارای شیارهایی به شمار ٦ تا ٩ عدد می باشد که در روی آنها تعداد زیادی آرئول دیده میشوند . آرئولها دارای خارهای شعاعی و خارهای مرکزی سفید نقره ای و کم رنگ هستند . چاماسرئوس در فصول بهار و تابستان و تنها هنگام جوانی گیاه گلدهی خود را آغاز می کند . گلها قیفی شکل بسیار خوشرنگ سرخ و لیمویی ، دارای پرچمهای زرد رنگ می باشند . تخمدانها ناهموار و پوشیده از کرک هستند ، گلبرگ های بیرونی نوک تیز ولی گلبرگ های درونی کوتاهتر و دارای نوک گرد هستند . میوه ها خیلی کوچک صورتی رنگ که هنگام رسیدن سرخ رنگ میشوند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل4- درجه سانتیگراد
روش تکثیرروش تکثیر چاماسرئوسها با کشت قلمه و بذر است ولی از راه قلمه انشعابات ، سریعتر تکثیر میگردد.
مراقبت و نکات باغبانیچنانچه اندازه نور کم و زمان زیادی در سایه قرار گیرند ، قطر ساقه ها کم شده و طول ساقه ها بلندتر میگردد . چاماسرئوسها آفتاب دوست بوده ، جایگاه آفتابی و اندکی سایه را می پسندند . نسبت به کاکتوس های دیگر به آب زیادتری نیاز دارند . آبیاری مناسب از بهار تا پاییز برای آنها ضروری و فصل زمستان که زمان استراحت و آرامش کاکتوسهاست ، آب چندانی را نیاز ندارند .
توضیحاتنام آن به معنای "سرئوس روی زمین" است . شکل آویزی آن را ، روی سایر سرئوسها پیوند میزنند ، چنانچه شرایط ویژه نگهداری آن رعایت شود در تابستان و در بیرون از گلخانه در نور و آفتاب مستقیم زمان گلدهی آن بیشتر خواهد شد . گونه مهم چاماسرئوس (C.silvestrii) که به کاکتوس بادام زمینی نیز مشهور است .