هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
لوچنبرگیا
LEUCHTENBERGIA PRINCIPIS
Cactaceae
خاک کاکتوس
آفتاب کامل و گاهی سایه
نامشخص
متوسط
لوچنبرگیا

کاکتوس لوچنبرگیا
بومی منطقهشمال ومرکز مکزیک
مشخصات مورفولوژیبدنه گیاه دارای برآمدگی های زاویه دار می باشد.قطر توبرکل ها 10 سانتیمتر یا بیشتر می باشدوزاویه دار می باشند.رنگ آنها سبز نزدیک به خاکستری است ولی در مجاورت نور شدید خورشید به رنگ قرمز می گرایند.توبرکل های مسن تر بعد از 4-5 سال خشک می شوندو گیاه در ناحیه ساقه ضخیم تر می گرددو جوانه های گیاه پدیدار می شوند.بلندی لوکتنبرگیا در محیط طبیعیش به 70 سانتیمتر هم می رسد.هر آرئول به خارهای کاغذی منتهی می گردد،8-14(5سانتیمتر) خار شعاعی و1-2(7-10سانتیمتر)خار کانونی.گلهای شیپوری زردرنگ وخوشبو بعد از سن 4-5 سالگی در اوایل تابستان در انتهای توبرکل های جدید،با درازای تا 8 سانتیمتر ظاهر می شوند.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل5درجه سانتی گراد
روش تکثیراین گیاه می تواند از طریق کاشت جوانه ها یا بذر به آسانی تکثیر شود. قطع وکاشت توبرکل ها هم راهی دشوارتر برای تکثیر این گیاه است.
مراقبت و نکات باغبانیلوکتنبرگیا آفتابدوست می باشد،ونیاز به آبیاری منظم داردودر آب وهوای خشک نباید خاک گیاه بیش از اندازه خشک شود.مانند همه کاکتوس ها در زمان استراحت باید آبیاری آن کاهش یابد.لازم به ذکر می باشد که ریشه های این گیاه عمودی است و گلدان های عمیق برای رشد آن بهتر است.گلدان این گیاه را بهتر است 2 سال یکبار تعویض کرده و خاک جدید و مقوی برای آن تامین کنیم.
توضیحاتاین کاکتوس تک گونه می باشدودر پهنه های صخره ای وجایگاه های شنی رشد می کند. کمبود آب نوک ساقه را زرد می کند و آب بیش از حد زیاد آن را فاسد.