هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
اورویا
Oroya
Cactaceae
سبک با زهکشی
نامشخص
نامشخص
زیاد
اورویا

کاکتوس اورویا
بومی منطقهاز مرکز تا شمال کشور پرو
مشخصات مورفولوژیدارای پیکری کم و بیش کروی و گرد و به رنگ سبز و آبی مایل به سبز بوده و با افزایش سن طویل می گردد . دارای نزدیک به ٢٠ تا ٣٥ برجستگی و رگه می باشد و بیشترین بلندی آن به ٤٠ سانتیمتر و قطر آن نیز به ٢٥ سانتیمتر میرسد . آرئولها دارای پرزهای سفید مایل به زرد رنگ هستند و نزدیک به ١٠ تا ٣٠ خار شعاعی به درازی ١ تا ٥.١ سانتیمتر و گاه ۱ تا ۴ خار در کانون گیاه به درازی ۵.٢ سانتیمتر دیده میشود . رنگ خارها از زرد طلایی تا قرمز قهوه ای دگرگونی دارند . گلها در پایان تابستان در یک یا چند حلقه دورتر از نقطه رشد ، پدیدار میگردند و نزدیک به ٢ تا ۵.٢ سانتیمتر قطر دارند و به رنگهایی چون : زرد ، صورتی و سرخ دیده میشوند . میوه ارویا کروی ، توخالی و به رنگ زرد مایل به سبز است و تا ٥.٢ سانتیمتر قطر دارد. رشد و تکثیر آنها از راه بذر انجام میشود . لیکن برای رشد و نمو نسبی به ٥ تا ٦ سال زمان نیاز خواهند داشت ، ولی با کاربرد روش پیوند زدن در زمانی کوتاه ، به اندازه مناسب و گلدهی میرسند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان -ارویاها از کاکتوسهایی هستند که برای کاشت در محیط باز و فضای بیرونی مناسب هستند .
دمای حداقل5درجه سانتی گراد
روش تکثیربذر
مراقبت و نکات باغبانیارویا آفتابدوست بوده و به خاک کاکتوس نیاز دارند .از فصل بهار تا پاییز به آب بیشتری نیازمندند ، ولیکن در زمستان محیط خشک را می پسندند .
توضیحاتارویا نام دهکده کوچکی در پرو است که نخستین بار این کاکتوس در آنجا دیده و شناخته شد . یادآوری میشود که ارویاها از کاکتوسهایی هستند که برای کاشت در محیط باز و فضای بیرونی مناسب هستند .