هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
اچینوفسولوکاکتوس
Echinofossulocactus
Cactaceae
سبک ماسه ای (متخلخل)
زیاد
نامشخص
متوسط
اچینوفسولوکاکتوس

کاکتوس اچینوفسولوکاکتوس
بومی منطقهپهنه های شمالی ، مرکزی و خاوری مکزیک
مشخصات مورفولوژیساختار ظاهری این جنس به صورت گرد کروی تا استوانه ای کوتاه به رنگ خاکستری مایل به سبز و بدنه آن دارای شیارهای مواج یکدست ، میباشد . آرئولهای کوچک آنها به فاصله 4 سانتیمتر از هم قرار دارند و دارای 4 تا 20 خار شعاعی و 1 تا 4 خار مرکزی به رنگهای سفید ، زرد و قهوه ای هستند . گل آنها کوچک و قطر انتهایی آن به 5/2 تا 5/3 سانتیمتر میرسد . طیف رنگی گلها سفید ، کرم و ارغوانی است و دو تا سه بار در سال گلها شکوفا میشوند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
روش تکثیرکاشت بذر و در آغازه های بهار در گلخانه میباشد . البته از راه قلمه زدن نیز به راحتی زیاد میشوند . درباره اکینوفسولوکاکتوسها تجربیات و آموخته ها نشان داده که تا مدتی پس از رویش بذر ، بهتر است از نشاء کردن در خزانه ها خودداری شود تا گیاه روئیده شده استقامت کافی بدست آورد . خزانه این جنس از کاکتوسها به نور فراوان نیاز داشته و پس از رویش بذر نیز بهتر است از ظرفهای سرپوشیده به محل روشن گلخانه انتقال داده شوند .
مراقبت و نکات باغبانیهرگاه فصل زمستان ، درجه درمای جایگاه نگهداری آن و یا گلخانه پایین باشد ، باید تا حد امکان از آبیاری آن خودداری نمود . این کاکتوس در دمای تا چند درجه زیر صفر نیز مقاومت و پایداری خوبی دارد . از پایان زمستان تا آغاز پاییز ، موفعیت آفتابی و نور ، همچنین به آب کافی و مناسب نیازمندند .
توضیحاتکاکتوسها بسته به جنس های گوناگون ، تا زمانی محدود شکل اصلی و بالغ خود را ندارند . درباره اکینوفسولاها نیز این قانون پایدار است و تیغهای واقعی پس از زمان درازی ، شکل راستین و واقعی خود را آشکار میسازند .