هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
آریوکارپوس رتوسوس
Ariocarpus retusus
Cactaceae
مخلوط خاک زهکشی شده
زیاد
30درجه سانتیگراد
کم
آریوکارپوس رتوسوس

کاکتوس آریوکارپوس رتوسوس
بومی منطقهمکزیک
مشخصات مورفولوژیساقه آن قهوه ای و سبز-آبی بوده و دارای ارتفاع 3-12 سانتیمتر و ضخامت 10-25 می باشد. ساقه قطور این کاکتوس در زیر خاک قرار دارد.گلهای آن سفید تا صورتی دارای رگه های مایل به قرمز می باشد. گلها دارای ارتفاع 2-4 سانتیمترمی باشند. میوه های آن سفید، سبز و به ندرت صورتی می باشد.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل2- درجه سانتیگراد
کوددهیمصرف کودهای حاوی مقدار کم نیتروژن در طول فصل رشد میتواند به رشد بهتر گیاه کمک کند.
روش تکثیرتکثیر و ازدیا آنها عموماً از طریق بذر انجام میگیرد .
آفات و بیماریهااز بیماری های مهم این کاکتوس پوسیدگی ریشه هست که در صورت بروز آن باید گیاه بدون آب نگهداری شود تا از بین نرود.
مراقبت و نکات باغبانیاگرچه این گونه دارای رشد کمی هست اما نسبت به سایر کاکتوسهای دارای رشد کم، سریعتررشد میکند و نگهداری ان اسان است. این کاکتوس در خاکهای دارای زهکشی خوب و بدون موادآلی به خوبی رشد میکند و در طول فصل رشد نیاز به آب بیشتری دارد. به نور متوسط تا کامل نیاز دارد .
توضیحاتاین گونه رشد اندکی داشته و 10 سال طول میکشد تا به گل رود. این کاکتوس گیاهی نامطلوب در زراعت به شمار می رود اما دارای گل های جذاب و فرمی جالب است. این کاکتوس در جنس Ariocarpus یکی از راحت ترین کاکتوسها جهت پرورش است.کاکتوس آریوکارپوس رتوسوس بر روی تپه های شنی و دشتهای دارای سنگ گچ به خوبی رشد میکند.