هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
هاورتیا کوپری
HAWORTHIA COOPERI
ASPHODELACEAE
مخلوط خاک
متوسط وغیرمستقیم
24 تا 26 درجه سانتیگراد
کم
هاورتیا  کوپری

کاکتوس هاورتیا کوپری ( Haworthia vittata )
بومی منطقهآفریقای جنوبی (کیپ شرقی)
مشخصات مورفولوژینیمه بالایی برگ ها در هاورتیا کوپری به طور معمول صورتی روشن است. دارای 20 تا 40 برگ تا 12 سانتی متر طول میباشد که نیمی از آن در داخل خاک میباشد. این برگ ها شفاف هستند و اجازه می دهد نور به داخل گیاه نفوذ کند. با نور آفتاب بیش از حد یا آب زیاد، رنگ این گیاه مایل به قرمز میشود.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل5- درجه سانتیگراد
روش تکثیربهترین روش برای ازدیاد هاورتیا استفاده از پاجوشهای آن است. در بهار بائکاشت مجدد پاجوش در مخلوطی از ماسه و خاک آن را تکثیر کنید. همچنین با کاشت بذر در بهار در دمای 21 درجه سانتیگراد میتوانید این گیاه را تکثیر نمایید.
مراقبت و نکات باغبانیخاک سبک که شامل دو قسمت شن و ماسه و یک قسمت (خاکبرگ و خاک رس) باشد برای هاورتیا کوپری مناسب است.این گیاه به نور متوسط تا روشن نیاز دارد و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت شود.