هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
نوتوکاکتوس
Notocactus scopa
Cactaceae
کمپوست،شن،ماسه
زیاد
25درجه سانتی گراد
کم
نوتوکاکتوس

نوتوکاکتوس
بومی منطقهآرژانتین و سرتاسر اروگوئه ، پاراگوئه ، جنوب برزیل
مشخصات مورفولوژینوتوکاکتوس با ساختاری کروی تا تخم مرغی شکل به قطر 5/7 تا 10 سانتیمتر و ارتفاع 8 سانتیمتر ، بدنه آنها در رنگهای سبز ، آبی سبز و قرمز قهوه ای دارای 10 تا 30 شیار مشخص میباشد . گلهای قیفی شکل به قطر 25/1 تا 5/7 سانتیمتر در رنگهای زرد و قرمز و ارغوانی تیره در اواخر فصل بهار و سرتاسر تابستان ظاهر میشوند . میوه ها کوچک به قطر 25/1 سانتیمتر که پوشیده از خارهای کوتاه است
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل2درجه سانتی گراد
کوددهیگیاهان مسن یک گرم سولفات پتاسیم و یک گرم سوپرفسفات در لیتر هر هفته یکبار از خرداد تا مرداد . کود ازته لازم نیست . گیاه جوان نیازی به کود ندارد .
روش تکثیرازدیاد نوتوکاکتوس از طریق قلمه زدن امکان پذیر است و پاره ای از گونه های آن نیز توسط کشت بذر تکثیر میشوند . هرگاه بذری را در این گونه کاکتوسها برای کشت برمیگزینید ، بهتر است بذرها تازه باشد . چرا که بذر برخی از نوتوکاکتوسها قوه نامیه خود را پس از مدتی از دست داده و درصد رویش آنها بسیار کاهش مییابد
مراقبت و نکات باغبانینوتوکاکتوسها آفتاب دوست بوده به آب کافی در طول فصول بهار تا پاییز نیازمندند . در زمستان خاک آنها باید خشک باشد . شمار زیادی از گونه های نوتوکاکتوس تا چند درجه زیر صفر پایداری و مقاومت خوبی دارند . شرایط نوری نامناسب و یا کم و زیاد شدن رطوبت محیطی موجب فرورفتگیها و برآمدگیهایی بر روی پیکر نوتوکاکتوسها میشود از آنجا که بخش انتهایی نوتوکاکتوس بیشتر شکل زاویه دار داشته که به سمت نور قرار میگیرد از همین رو این کاکتوس "نوتوی خورشیدی" نیز نامیده میشود .