هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
کاج نورفولک
Araucaria heterophylla
Araucariaceae
خاک زهکشی شده
آفتاب کامل
نامشخص
متوسط
کاج نورفولک

بن سای کاج نورفولک (Norfolk Island Pine Bonsai)
بومی منطقهبومی جزیره نورفولک در جنوب اقیانوس آرام ، شرق استرالیا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه دارای تنه خاکستری – قهوه ای عمودی مستقیم با شاخه های قرینه می باشد . برگها در درختان جوانتر تیغه ای شکل باریک می باشد و در درختان بالغ به صورت لایه لایه روی هم افتاده می باشد . در جنگل این گیاه مخروط هایی تولید می کند که درون آنها بذرهای مهره مانند خوراکی وجود دارد . وقتی درخت حدود 15 سال دارد مخروط ماده و وقتی 40 سال یا بیشتر دارد مخروط نر تولید می کند .
محیط مناسب برای رشدداخل و خارج از ساختمان
کوددهیدر طول ماههای بهار وپاییز با یک کود مایع متعادل تغذیه شود .
روش تکثیربذر و قلمه
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه لکه برگی ، کپک سیاه است.www.bonsai.ir
مراقبت و نکات باغبانیاین گیاه رطوبت زیاد خاک را دوست ندارد ، بین دو آبیاری اجازه دهید خاک گلدان خشک شودالبته نه به طور کامل .در ماههای تابستان به آب بیشتر و در ماههای زمستان به آب کمتری نیاز دارد. هرزمان از سال می توانید این گیاه را سیم کشی کنید . بیشتر از 4 ماه سیم ها را روی گیاه نگه ندارید. در هرس این گیاه باید دقت کنید زیرا اگر اشتباه هرس کنید ممکن است رشد گیاه متوقف شود . در طول ماههای بهار وقتی جوانه ها هنوز سبز روشن هستند می توانید هرس را انجام دهید . هر دو سال یکبار باید گلدان آن تعویض شوداز یک خاک با زه کشی مناسب استفاده کنید . از دمای یخ زدگی باید محافظت شود .
توضیحاتنا م های دیگر : Norfolk Pine, House Pine