هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
فیکوس بنجامین
Ficus benjamina
Moraceae
زهکش شده
آفتاب کامل
مرطوب
فیکوس بنجامین

بن سای فیکوس بنجامین ( Ficus Benjamin )
بومی منطقهجنوب و جنوب شرقی آسیا و استرالیا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از جنس بن سای های همیشه سبز است و این بن سای دارای پوست خاکستری صاف با تاج چترمانند متراکم از شاخه های آویزان و برگهای بیضی براق میباشد .ابتدا به صورت عرضی رشد می کند و بعد به صورت طولی رشد می کند .دارای ریشه های هوایی جالبی می باشد که در شکل دهی بن سای از آنها استفاده می شود .ریشه ها در ابتدا شکننده هستند ولی در طول زمان بعد از اینکه با مواد مغذی تغذیه میشود ریشه ها قوی می شوند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در صورتی که در مناطق گرمسیری ویا نیمه گرمسیری زندگی میکنید میتوانید در خارج از ساختمان نگهداری شود .
دمای حداقل60درجه فارنهایت
کوددهیدر طی فصل رشد با یک کود مایع متعادل تغذیه شود .
روش تکثیربذر ، لایه بندی هوایی و قلمه
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه کنه است.
مراقبت و نکات باغبانیخاک مرطوب را می پسندد ولی رطوبت زیاد خاک باعث می شود برگها ریزش پیدا کنند .در فاصله دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شود . برای کاهش تعداد برگها می توانید گیاه را هرس کنید و در هر زمان از سال عمل سیم کشی را انجام دهید ولی برای اینکه جای سیم ها روی گیاه باقی نماند بیشتر از چند ماه سیم ها را روی گیاه نگذارید . بهترین زمان برای سیم کشی وقتی است که شاخه ها سبز کمرنگ هستند . به خاطر سیستم ریشه ای قوی این گیاه در فرمهای ریشه – هوایی و ریشه داخل صخره استفاده می شود . گلدان این گیاه را می توان 2سال یکبار تعویض کرد و در صورت رشد سریع و زیاد هر سال گلدان را تعویض کنید .
توضیحاتنام های دیگر : Weeping Fig, Benjamina Fig, Benjamin’s Fig, Dwarf Ficus Tree, Java Fig, or just Ficus Tree.