هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
انجیر
Ficus carica
Moraceae
زهکش شده
آفتاب کامل تا قسمتی آفتاب
نامشخص
منظم
انجیر

بن سای انجیر (Common Fig Bonsai)
بومی منطقهجنوب غرب آسیا و منطقه مدیترانه
مشخصات مورفولوژیاین درختچه از نوع بن سای های خزان دار دارای پوست خاکستری صاف و برگهای سبز روشنی با انتهای پهن ، که به 3 تا 7 لوب اصلی به صورت عمیق تقسیم شده است. طول و عرض پهنک برگ بیشتر از 10 اینچ میباشد . سطح بالایی برگ نسبتاً ضخیم و قسمت زیرین برگ نرم و کرکدار می باشد .گلهای کوچکی تولید میکند که به صورت خوشه در زیر شاخ و برگ قرار میگیرند . میوه انجیر در واقع گل این گیاه می باشد که به عنوان میوه کاذب شناخته میشود.گلها قابل رویت نیستندوشکوفه ها درون میوه ها هستند . میوه دارای یک ورودی کوچک است که زنبور انجیر از طریق آن وارد مرکز میوه می شود وگلها را گرده افشانی میکنند . پوست میوه سبز است که بعد از رسیدن بنفش یاقهوه ای میشود .این گیاه در سال دوبار میوه تولید میکند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان ولی باید از سرمای زمستان محافظت شود .
دمای حداقلزیر15درجه فارنهایت
روش تکثیربذر ، قلمه و لایه های هوایی
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه نماتد است و از بیماریهای آن زنگ برگ و لکه برگی است.
مراقبت و نکات باغبانیبین دو آبیاری نباید خاک به طور کامل خشک شود .
توضیحاتنامهای دیگر : Fig, Common Fig, Edible Fig, Fig Tree. www.bonsai.ir