هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
سرو کوهی
CALIFORNIA JUNIPER
CUPRESSACEAE
هوموسی،پیت و تورب
زیاد
25 درجه سانتیگراد
کمی مرطوب
سرو کوهی

بن سای سرو کوهی (California Juniper )
بومی منطقهجنوب غربی و شمال آمریکا بیشتر در ایالت کالیفورنیا
مشخصات مورفولوژیشاخه های ضخیمی دارد نسبت به بن سای های دیگر .برگهای آن بسیار ریز است و به صورت جفت ،جفت در جهت عکس هم قرار میگیرد.این گیاه شکوفه و یا میوه های مخروطی مانند بسیار ریزی دارد که در داخل آن بذر این گیاه موجود است. این گیاه ارزش فوق العاده ای پیدا میکند بخصوص موقعی که در باغچه یا مکان های خشک نگهداری میشود.از آنجا که خشکی آن را تهدید نمیکند
محیط مناسب برای رشدهم درداخل ساختمان و هم خارج از ساختمان
روش تکثیرکشت بذر
مراقبت و نکات باغبانیدر طول ماههای زمستان باید در محیط خنک نگهداری شود تا یک دوره استراحت داشته باشد .
توضیحاتنام های دیگر : سرخوابیده و جونی پیروس www.bonsai.ir