هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
لاله عباسی
Mirabilis jalapa
Nyctaginaceae
خاک معمولی باغچه
آفتابی - نیم سایه
23 درجه سانتیگراد
متوسط
لاله عباسی

گل لاله عباسی ( Four O’clock )
بومی منطقهمناطق گرمسیری جنوب آمریکا و رشته کوههای آند در کشورپرو
مشخصات مورفولوژیدایمـی ، این گل به رنگ های صورتی، بنفش، عنابی، زرد و قرمز می باشد. این در حالی است که در بعضی موارد یک گل می تواند گل برگهایی با ترکیب رنگ مختلف داشته باشد. گلهای آن صبح ها باز و عصرها بسته می شود .
محیط مناسب برای رشدکاشت به عنوان پرچين، در چمن کاريها، بولوارها و پارکها
کود دهیاز نظر تغذیه, شب بو به کمبود پتاسیم حساس می باشد. و در چنین شرایطی حاشیه برگ های مسن حالت سوختگی از خود نشان می دهد. باید در محل آفتابگیر کشت شود.
روش تکثیرخزانه کاری: اواخر زمستان یا اوایل بهار بعد از بر طرف شدن خطر یخبندان در زمین خزانـه به عمق حـدود یک سانتیمتر کاشتـه می شود. نشا کاری: اواسط بهار به فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنیم. کاشت مستقیم: اوایل بهـار بعد از برطرف شدن سرمای بهاره به طور مستقیم می کارند.
آفات و بیماریهادر مقابل آفات بسيار مقاوم میباشد . بوته میری: یک بیماری در شب بو است که در اثر رطوبت زیاد و دمای بالا بیماری توسعه می یابد. گندزدایی بذر و بستر کاشت می تواند در کنترل آن موثر باشد. آبیاری خاک با محلول بنومیل می تواند موثر باشد. زنگ سفید: ویژگی این بیماری تشکیل تاول های برجسته سفید در سطح زیرین برگهای پایینی است. حذف گیاهان بیمار, از بین بردن بقایای گیاه و پاشیدن اکسی کلرید مس برای کنترل این بیماری توصیه می شود .
مراقبت و نکات باغبانیشب بوی معمولی برای رشد نیاز به هوای خنک دارد و با گرم شدن هوا رشد آن به مقدار زیادی کند می شود و گرمای زیاد باعث از بین رفتن آن می شود. بنابراین در تعیین زمان کاشت بذر به شرایط دمایی منطقه باید توجه داشت.
توضیحاتبه طور کلی این گل زیاد به آبیاری و مراقبت نیاز ندارد و به دلیل رشد سریع و ترکیب رنگ های زیبایش، برای کسانی که در زمینه کاشت گل تبحر ندارند، توصیه می شود. این گل در گرما بسیار خوب رشد می کند(مقاوم به گرما میباشد) و اوج شکوفایی آن فصل تابستان تا پاییز است.